Proj 2

Portrammer og sidefelter er opsvejste

af 4-kt rør. Beklædningen er af  1,5 mm

perforeret RS plade.

Hvert portblad  åbnes/lukkes med

2 stk elektriske aktuatorer.

Portbladene kører asynkront pga. den specielle geometri.

Passende hængsler kunne ikke findes,

så der konstrueredes special-hængsler til opgaven.

Med Prolinus er jeres team større,

har mere kapacitet, kan mere og

får en ny, frisk vinkel på løsningerne.

Enkle løsninger -

god for funktionen, økonomien og øjet.