Proj 1

Den udviklede palletiser kan

leveres / transporteres på 2 måder:

Vist her: Delvis samlet på palle.

Palletiser'en i kompakt transport

"mode". Lasteplan og skinner kan som enhed svinges ind i rammen.

Gule enheder: Støtte- og løftebeslag.

For at reducere motorstørrelse og

energiforbrug er der indbygget modulære kontravægte i begge sider af rammen.

Med Prolinus er jeres team større,

har mere kapacitet, kan mere og

får  en ny, frisk vinkel på løsningerne.

Enkle løsninger -

god for funktionen, økonomien og øjet.